• 020 7861 977
  • Ma - Pe 8:00 - 16:00

Tulilattia kuivatus

Tulilattian kehittämä ja patentoima kuivatuslämmitys perustuu kuumaan kuivaan ilmaan jota kierrätetään nopealla vauhdilla kiinteistön lattioihin rakennusvaiheessa asennetuissa putkissa. Putket on kehitetty sellaisiksi, että ne luovuttavat lämpöä ympärillään olevaan betoniin ja samalla kerää betonissa olevan kosteuden mukaansa siirtäen sen ”keskusyksikköön”. Keskusyksikössä vesi poistuu omakotitaloissa tyypillisesti takan piipun kautta ja muissa isommissa kiinteistössä kuivatusjärjestelmän ansiosta. Ilmavirtaus on hyvin nopea ja tehokas: normaalisti ilma kiertää takaisin keskusyksikköön jo 3-6 sekunnin päästä.

Miksi kuivatusta tarvitaan

Betonilattioiden kosteusvaurioita aiheuttaneita vuotovahinkoja vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2012 yhteensä n. 36 000 kohteessa. Todellisuudessa vuotovahinkojenkin määrä lienee hyvin moninkertainen koska vakuutusyhtiöt ovat tehokkaasti sopimuksissa pienentäneet omia vastuitaan. Kosteusvahinkoja tulee myös muista lähteistä kuin vuodoista. Asumisen ja kiinteistönpidon aikana tapahtuu usein sellaista mikä tuo kosteutta rakenteisiin. Eikä rakennusvirheetkään ole ollenkaan vähäisessä määrin aiheuttamassa kosteusongelmia. Valtion rahoittaman hometalkoo tutkimuksessa todettiin mm: ”Suomessa on noin 1,1 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu yhteensä lähes 2,7 miljoonaa ihmistä eli noin puolet suomalaisista. Lähes joka neljännessä omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita”.

Tämän lisäksi Suomessa on korjaustarve lukuisissa kouluissa, päiväkodeissa, hoitorakennuksissa kuin myös työpaikoilla. Merkittävä osa näistä voidaan korjata ja estää Tulilattian kehittämällä kuivatusjärjestelmällä.

Rakennusaikaiset kuivumishaasteet ovat toinen osakokonaisuus. Paikallavaletun betonilaatan kuivumisaika on usein myös uudisrakennuskohteissa työmaan etenemistä rytmittävä tekijä. Toisin sanoen, mitä nopeammin betonilaatan saa rakennusvaiheessa kuivatettua, sitä nopeammin rakennuskohde on mahdollista saada valmiiksi. Uudiskohteissa laatan liian nopea pinnoittaminen voi johtaa käytönaikaisiin home- ja sisäilmaongelmiin, kun pinnoitteen alle jäävässä kosteassa betonissa syntyy homekasvusto. Aikataulu- ja kustannussyyt saattavat johtaa hätiköintiin ja liian aikaiseen laatan pinnoittamiseen. Rakennusvirheiden korjaaminen jälkikäteen aiheuttaa lisäkustannuksia ja aikataulun venymistä. Lisäksi ne heikentävät asiakastyytyväisyyttä sekä yrityksen ja rakennusalan imagoa. Kehittyneemmillä kuivatusmenetelmillä rakennusaikaa on mahdollista lyhentää merkittävästikin.

miksi_kuivatusta_tarvitaan_3_800x600.jpg
miksi_kuivatusta_tarvitaan_2_800x600.jpg
miksi_kuivatusta_tarvitaan_1_800x600.jpg

Toimintaperiaate

Toimintaperiaate

Lattian sisässä oleva putkisto lämmittää laatan ja poistaa kosteuden laatasta.
tulilattia-ohjauspaneeli_800x600.jpg

Tulilattian patentoima kuivatuslämmitys perustuu lämpöiseen kuivaan ilmaan, jota kierrätetään nopeasti putkissa, jotka asennetaan lattioihin rakentamisvaiheessa tai korjausrakentamisessa urataan kuivatettavan kiinteistön lattioihin.

Nämä betonin kuivatukseen kehitetyt putket luovuttavat lämpöä ympäröivään betoniin, samalla putkisto kerää betonin kosteuden. Putkisto siirtää kosteuden niin sanottuun keskusyksikköön.

Keskusyksiköstä vesi poistuu omakotitaloissa tyypillisesti takan piipusta, isoissa kiinteistöissä kuivatusjärjestelmä poistaa kosteuden. Ilmavirtaus on tehokas, sillä yleensä ilma kiertää takaisin keskusyksikköön jo kolmesta kahdeksaan sekunnissa.

Putkissa kulkevan ilman sisältämä kosteus on monin tavoin seurattavissa. Tämä mittaustieto auttaa uusien rakennusten kuivatusta. Tutkimuksissa on todettu, että Tulilattia-järjestelmä poistaa rakenteisiin mahdollisesti jääneen kosteuden tehokkaasti. Kuivatus ehkäisee haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja homekasvillisuuden muodostumiset.

Taisimme vahingossa keksiä maailman tehokkaimman betoninkuivatusmenetelmän, joka sopii varsinkin uudisrakentamiseen.

Mihin kuivatusteho perustuu?

Mihin kuivatusteho perustuu?

Tiedetään, että tuuli kuivattaa. Mitä suurempi on tuulen nopeus, sitä nopeammin kuivuu.

Lattian sisällä Tulilattia-putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmintä ilmaa nopeasti. Kuiva ja lämmin ilma pystyy sitomaan itseensä tehokkaasti kosteutta, jonka ilmavirta kuljettaa pois rakenteista.

Suljetussa Tulilattian putkistojärjestelmässä ilmavirran nopeus voidaan nostaa erittäin suureksi – suuremmaksi kuin millään puhaltimilla, jotka lämmittävät betonin pintaa. Tyypillisesti ilmavirta kiertää Tulilattia-putkiston läpi kolmesta kahdeksaan sekunnissa.  Järjestelmän kykyä poistaa kosteutta on tutkimuksissa saatu kasvatettua merkittävästi.


Tulilattia-järjestelmään voidaan yhdistää lattiassa kiertävän ilman kosteushälytykset, jotka välittävät heti tiedot kiinteistön kunnossapidosta vastaavalle. Näin päästään kosteuden lähteelle nopeasti. Kun mahdollisimman tehokas kosteuden poistojärjestelmä on jo asennettu, pienistä kosteusvahingoista selvitään ilman suuria toimenpiteitä.

Betonilattian sisään asennettuun putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmin ilmaa, joka lämmittää betonilaatan. Laatta kuivuu nopeasti kierrätettävän ilmavirran ansiosta.

Korjauskohteessa kuivatusputki voidaan myös urata lattian sisään jolloin saadaan varmasti kuivat rakenteet myös alhaalta nousevaa kosteutta vastaan. Työ on huomattavasti helpompi, nopeampi ja halvempi sekä lopputulokseltaan varmempi perinteisiin lattian uusimiskorjauksiin verrattuna. Samalla saadaan varmistettua rakennusfysikaalinen toiminta koko alalta seuraamalla ilmavirran kosteutta toisin kuin perinteisesti seurataan vain anturin pistettä. Kuivuudesta saadaan koko rakennuksesta siten myös  seuranta-arvot sitä tarvitseville. Näin myös tilan käyttäjille saadaan varmuus.

Etsimme uusia kohteita

Tällä hetkellä on menossa monia mielenkiintoisia tutkimushankkeita joissa selvitetään Tulilattia-järjestelmän kuivatuskykyä uudisrakentamisessa sekä myös korjausrakentamisessa. Tulokset näissä ovat olleet erinomaisia. Jo nyt muutamassa seurannassa on päästy poistamaan putkiston avulla yli 10g vesihöyryä tunnissa neliöltä. Eräässä TTY:n työssä päästiin jopa yli 20g/h/m2. Tutkimuksissa selvitetään myös betonin pinnoitusta vaikka betoni on vielä sisältä märkä. Ennakkoselvityksenä vaikuttaa betoni kuivuvan jopa vedeneristeen alta niin ettei se aiheuta ongelmia.


Tutkimuksissa avustaa sekä rahoittaa mm Tekes, Betoniyhdistys, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, YIT, Vahanen Rakennusfysiikka, TTY ja TAMK.


Etsimme tutkimushankkeisiin uusia kohteita jotka voivat olla niin uudisrakentamisesta kuin myös korjausrakentamisen alalta. Tekes on toivonut, että voisimme olla auttamassa kuntia ja kaupunkeja ratkaisemaan niiden kiinteistöjen ongelmia olipa kyseessä koulut, päiväkodit tai muut kiinteistöt. Samalla myös estetään uusien home- ja kosteusongelmien syntymistä koska kiinteistössä olisi jo valmiina kenties maailman tehokkain betonin kuivatusjärjestelmä. Tutkimuksiin luonnollisesti kuuluu useiden vuosien jatkuva seuranta kosteuden käyttäytymisestä ja poistetun kosteuden määrästä. Uudet tutkimus- ja korjaushankkeet Esa Tommola p. 0207 780 441

Tulilattia Oy

 

Tulilattia-lämmitysjärjestelmä on alunperin kehitetty erittäin energiatehokkaille pientaloille. Koko talo on mahdollista lämmittää takalla uusiutuvaa lähienergiaa hyödyntäen. Myös muiden lämmönlähteiden käyttö on mahdollista vaikka hybridilämmityksenä. Tulilattiaan kehitettiin Tekesin myötävaikutuksella kuivatusominaisuus. Tästä näyttää muodostuvan jopa kansantaloudellisesti merkittävä sovellus kun voidaan unohtaa home- ja kosteusongelmat taatusti kuivien rakenteiden ansiosta.

©2018 Tulilattia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.