• 020 7861 977
  • Ma - Pe 8:00 - 16:00

Tulilattia lämmitys

Tulilattia-lämmityksen kehittäminen alkoi reilu kymmenen vuotta sitten. Silloin pyrittiin siirtämään ja varastoimaan takan asuntoon antamasta lämmöstä kaksi kolmasosaa talon lattiaan. Jo varhaisissa tutkimuksissa on kuitenkin reippaasti ylitetty tavoitteet. Nyt takan asuntoon antamasta lämmöstä on saatu siirrettyä ja varastoitua lattioihin jopa yli 90-prosenttia. Tulilattian takka ei lämpiä edes kuorestaan. Vain takan lasi lämmittää 0,5–1 kilowatin teholla infrapunalämpösäteilynä, miellyttävästi.

Takkalämmitys

Tulilattia-lämmityksessä lämpöä varastoiva lattiamassa on usein 50- ja jopa satakertainen tavalliseen varaavaan takkaan verrattuna. Ja Tulilattia lämmittää taloa viimeistä nurkkaa myöten. Perinteisen varaavan takkalämmityksen ongelmaksi tiedetään, että takka kuumentaa takkatilan, mutta muut tilat eivät lämpiä. Tätä ei ole onnistuttu hoitamaan edes ilmanvaihtoratkaisuilla.

Tulilattiaan kehitetty erikoistakka palaa pitkään, eikä tulta tarvitse juuri kohentaa. Takan suuluukku on 70 senttiä leveä, mikä on omiaan luomaan tunnelmaa.

Takkaan mahtuu puolimetrisiä puita, mikä helpottaa polttopuiden tekoa. Takassa voidaan polttaa myös halkaisijaltaan isoja puita, jolloin yksi pesällinen voi palaa yli pari tuntia. Kun puita ei tarvitse lisätä, takan lämmittäminen helpottuu. Testit osoittavat, että takka kestää myös brikettilämmityksen. Niinpä Tulilattia tuo myös tiiviiseen kaupunkiympäristöönkin turvallisen lämmitystavan jonka energiavaraston tilantarve on minimaalinen.

Nykyaikainen passiivitalo tarvitsee vain murto-osan siitä energiasta, mihin 1990-luvun ja 2000-luvun alun taloissa on totuttu. Passiivitalossa jo vähäinen puunpoltto lämmittää koko lämmityskauden. Esimerkiksi jo 1-2 m3 puubrikettejä pitänee normaalikokoisen pientalon lämpimänä koko vuoden. Näin energian varastointi hoituu helposti ja ekologisesti, lähienergialla.

Kun takkaa ei jatkuvasti käytetä lämmityskaudella, tarvitaan lisälämmitystä. Lattiassa kulkevan ilman lämmittäjäksi sopii sähkölämmitys tai jokin muu lämmitystapa. Tosin nykyaikainen passiivitalo ei juuri kuluta energiaa, joten yleensä pientalot eivät tarvitse monimutkaisia ja kalliita lämmitysratkaisuja.

Vuoden 2018 jälkeen kaikilta uusilta rakennusluvilta vaaditaan lähes nollaenergiarakentamista. Euroopan unioni ja Suomen valtiovalta haluavat käytettävän uusiutuvaa lähienergiaa. Tulilattia tukee näitä tavoitteita.

Tulilattian valitsija huolehtii osaltaan maapallon hyvinvoinnista.

Yleisin lämmitysratkaisu Tulilattialla lämmitetyissä taloissa on yhdistelmä jossa Tulilattialla lämmitetään talon lattiat. Vara- ja säätöjärjestelmänä on sähkön käyttö putkistossa kiertävän ilman lämmityksessä. 

Joissakin kohteissa ostettavan sähkölämmitysenergian osuus on jäänyt jopa alla sataan euroon vuodessa.

Useissa näistä taloista lämmin käyttövesi lämmitetään piippukeräimillä yhdistettynä aurinkokeräimiin. Silloin kun takaa käytetään, niin saadaan piipusta ”hukkalämpö” talteen käyttöveteen. Kesäaikaan kun taas takkaa harvemmin lämmitetään saadaan lämmin käyttövesi aurinkokeräimellä. 

Muut energiamuodot

Tulilattian lämmitykseen käy kaikki energiamuodot.

Tulilattiataa voi lämmittää kaikilla lämmitysmuodoilla. Jos jostakin syystä haluaa lämmittää maalämmöllä, ilma-vesilämpöpumpulla, kaukolämmöllä ne ovat mahdollisia.

 

Isommat ja julkiset rakennukset

Isommat ja julkiset rakennukset

Julkisessa rakentamisessa lämmitysmuodot ovat suurelta osin kauko- tai maalämpö.

Nämä soveltuvat erittäin hyvin Tulilattian lämmitysmuodoiksi. Näin saadaan ehdoton kosteusturva rakennukselle koko sen käytön ajan.

Tulilattia Oy

 

Tulilattia-lämmitysjärjestelmä on alunperin kehitetty erittäin energiatehokkaille pientaloille. Koko talo on mahdollista lämmittää takalla uusiutuvaa lähienergiaa hyödyntäen. Myös muiden lämmönlähteiden käyttö on mahdollista vaikka hybridilämmityksenä. Tulilattiaan kehitettiin Tekesin myötävaikutuksella kuivatusominaisuus. Tästä näyttää muodostuvan jopa kansantaloudellisesti merkittävä sovellus kun voidaan unohtaa home- ja kosteusongelmat taatusti kuivien rakenteiden ansiosta.

©2018 Tulilattia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.